Kongstanken

Kongstanken

”Kan et kongsemne ta kongsgjerningen på seg, således som han kan ta kongskåpen på?

Den tyske filosofen Fredrich Nietzsche hamret løs på menneskets selvpålagte sensur og tendens til å gjemme seg i flokken. Lederskap krever at du viser mot, er tydelig og peker ut en retning. Ledelse er et eksistensielt anliggende. Denne samlingen handler om eget engasjement,  om å være indre drevet i lederrollen, samt evne til handlekraft.

 

Overmennesket er det – som overvinner feigheten i seg selv, og tør å velge sin egen vei, sa Nietzsche. Han trodde ikke helt slike mennesker fantes i samtiden, men så kom Fritjof Nansen. En leder og gründer-type, nasjonsbygger og ekte helt. Kristiania på 1880- tallet er et studie i mot, handlekraft og vilje til å skape noe utover seg selv. Dette er moderne krav ledere ofte møter og i Oslos storhetstid, i det gamle Kristiania på slutten av 1800-tallet, finner vi mange svar. På denne tiden i Kristiania bugner det av sterke lederskikkelser som har evne og vilje til å skape resultater.

Seminaret beveger seg på historisk grunn i Oslo der vi trekker læring og inspirasjon fra tre miljøer:

 

Henrik Ibsen og hans krav til ledere: Ibsens hyllest til ledere med engasjement og kongstanker, og den totale forakt for feighet. Selv om kongstanker ofte blir til i samspill med andre, så handler det til syvende og sist om å kjenne etter og få tak ihva du selv vil med lederrollen. Ledelse dreier seg om valg og eget ståsted.

 

Kristianiabohemen som ressurs og skapende miljø, med fokus på å leve ekte, intenst og tilstede i øyeblikket. Om autensitet og å våge å være seg selv i lederrollen.

 

Polfarerne og Fritjof Nansen: Et studie i vågemot, strategisk teft, handlekraft og en vilje til å skape noe stort. Ledelse er handlinger. Intet er umulig, det umulige tar bare litt lengre tid. I tillegg snur vi mynten og ser på skyggesiden av sololøp og det å ville for mye uten å spille på lag med andre.

Se vår brosjyre om Kristiania
kristiania1

Fornøyde kunder

Referanser