Sikkerhet og personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Jeg forstår", samtykker du i bruken av slike teknologier.

 

Vår filosofi

Vår filosofi

Vår ambisjon er å utvikle ledere som er reflekterte, perspektivsterke og kloke.

Vi skal styrke ledere i å se seg selv fra utsiden og lede for noe større enn kun sitt eget karriereløp. Ledere må skape mening for fellesskapet, og de må starte med seg selv. Lederskap i det 21. århundre er en balansekunst som krever evnen til å kombinere gode samspillferdigheter og ydmykhet med vilje til retning, handlekraft og driv mot store prestasjoner. Dette er klassiske dilemmaer. For å møte dette forankrer vi oss i det tidløse i ledelse. Vårt ståsted er tuftet på den klokskapen i moderne forskning, kunst og historie som skaper de virkelig store resultater.

Jakten på lederskap

Vi er et velrenommert konsulentfirma som har spesialisert oss innen lederutvikling, ledergruppeutvikling/teamutvikling og organisasjonsforandring. Vi jobber med toppledergrupper, ledergrupper, kjører utviklingsprogrammer for ledere, arrangerer storsamlinger for alle i organisasjonen, samt utfører profesjonelle utviklingssamtaler (coaching) og trening av lederferdigheter (eks retorikk). Vi skreddersyr og lager et utviklingsforløp i samarbeid med kunden. Dette kan bestå av utvalgte samlinger, noen ganger med profesjonelle samtaler ved siden av. Vi følger som regel organisasjonen over flere år, men kan også benyttes til å holde enkeltstående foredrag på konferanser eller interne arrangementer. Vi har solid erfaring fra mange bransjer, både innenfor privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.

Promethevs sin unike profil innebærer integrering av moderne ledelsesteorier med historiske personer og epoker. Vi lærer av skikkelser som fikk til det ekstraordinære, og trekker ”gullkorn” av læring i lederrollen ut av historiske vendepunkter. Filosofi, kunst og skjønnlitteratur trekkes inn for å belyse sentrale poeng ved ledelse og samspill. Vi er kanskje mest kjent for våre kurs i utlandet, hvor vi bringer ledere tilbake til en annen tidsepoke, eksempelvis renessansen i Firenze, der de får utforske ledelse på høyt nivå gjennom å bli kjent med skikkelser som Lorenzo de Medici, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Machiavelli og Dante. Vi knytter teori til engasjerende historier som både kan underholde og berøre, samt viktigst av alt; åpner opp for egen erkjennelse og utvikling i påfølgende øvelser, gruppearbeid og refleksjoner. Det er for eksempel lettere å se på dine egne skyggesider som leder, når du vet at selv store ledere som Cæsar, Nansen og Amundsen slet med noe av det samme. Vi mennesker er sosiale vesener som fanges av historiefortelling, og vår pedagogiske profil gjør ledere og ledergrupper mer åpne for nye tanker, ærlig refleksjon og arbeid med egen utvikling og mellommenneskelig samspill. Historiske skikkelser og filosofisk tankegods i kombinasjon med forskningsbaserte lederteorier – alt designet i en nøye gjennomtenkt utviklingsprosess – fremmer mer effektiv ledelse!

Tre hjørnesteiner i vår tilnærming til lederutvikling:

Klassiske perspektiver – bruk av historie, filosofi, litteratur og kunst for en dypere og annerledes vinkling. Ved å gå tett på en annen tidsepoke kan vi se vår egen tid og eget ståsted i nytt lys.

Akademisk tyngde – tilnærminger forankret i solid teori og forskning

Refleksjon over egen praksis – læring gjennom refleksjoner og utprøvinger i egen ledergjerning.

 

Er det ønsket om berømmelse som distraherer deg? Se da hvor hurtig alle mennesker glemmer, veldige avgrunner av uendelig tid før deg og etter at du er glemt.

Marcus Aurelius.

Jakten på lederskap trekant

Hva ligger i navnet Promethevs?

Promethevs er menneskets forkjemper i gresk mytologi. Han er guden som gir ilden til mennesket, symbolet på skaperkraft og innsikt. Den olympiske ild var egentlig forbeholdt gudene, så Promethevs tar menneskets parti. Zevs blir rasende, og straffer ham hardt. En gribb skal gnage på leveren hans helt til han gir opp og innrømmer sin feil. Zevs mener menneskene ikke vil klare å forvalte ildens gave på en god måte. Promethevs blir dømt til å lide på toppen av Kaukasus til han innrømmer sin feil, men han nekter imidlertid å svikte menneskene. Han har bunnsolid tro på menneskets evne til å forvalte skaperkraft med klokskap og integritet.

 

Hesiod, Aeschylus, Platon, Marsilio Ficino, Goethe, Lord Byron, Maynard James Keenan – det er skrevet, diktet og sunget om Promethevs. Mange har latt seg inspirere av det tidløse budskapet i myten. Ledere er også i en posisjon hvor de har makt til å skape og påvirke andre, og vår ambisjon er å styrke ledere til å forvalte lederrollen med klokskap og verdighet.

Trekanten er et gammelt symbol for ild, og den er derfor sentral i vår logo og fremstilllingen av vår pedagogiske profil: Klassiske perspektiver, akademisk tyngde og refleksjon over eget ståsted. Vår logo er i sin helhet en trekant som symboliserer menneskets evne til innsikt og skapekraft. I tillegg inneholder den fire mindre trekanter, som symboliserer de fire kardinaldydene fra antikken; mot, visdom, rettferdighet og måtehold. Dydene og den gylne middelvei står sentralt i Aristoteles sine skrifter om karakterutvikling og det å skape et samfunn til fellesskapets beste.

 

Ledere som kjenner seg selv, og som strekker seg etter gode idealer, vil kunne oppnå effektiv resultatoppnåelse i et fruktbart samspill med andre. Bruken av klassiske verk med dyp innsikt blir i økende grad anerkjent som tidløse veivisere i lederrollen. Vi tar arven fra store tenkere på alvor. Vi står på kjempers skuldre.

Fornøyde kunder

Referanser