Sikkerhet og personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Jeg forstår", samtykker du i bruken av slike teknologier.

 

Program

Vi fokuserer på kjernen i lederskap – og støtter folk til et tydeligere ståsted, bedre samspillferdigheter og sterkere resultatoppnåelse.


Vi tilbyr lederutviklingsprogrammer, enkeltsamlinger, ledergruppeutvikling, trening av lederferdigheter (eks retorikk), foredrag, rådgivning/coaching, samt å designe og drive organisasjonsutvikling.

 

Vi skreddersyr utvilkingforløp i samarbeid med kunden, for å imøtekomme organisasjonens behov og optimalisere utviklingsprosessen. Vi er opptatt av å skape varige resultater som synes i ledernes hverdag, og som styrker organisasjonen i å oppnå de strategiske målsettingene. Utvikling foregår over tid, og vi jobber som regel med flere nivå i organisasjonen over en lengre tidsperiode.

 

Vi har en fyldig ”meny” av grundig gjennomarbeidede samlinger, hvorav alle har et forskjellig teoretisk og forskningsmessig fundament, og en egen historisk rammefortelling som forsterker budskapet. Samlingene består av foredrag, gruppeoppgaver, refleksjon og erfaringsbasert læring gjennom øvelser. Det å bevege seg inn i en annen tidsalder, både historisk og stedsmessig, åpner opp for nye tanker og bereder grunnen for en dypere utviklingsprosess.

I våre utenlandskonsepter har vi undervisning i palasser, museer, hjemme hos Machiavelli, i Tower of London, på Forum Romanum, i Shakespeare´s Globe eller blant ruinene av keiser Hadrians Villa, og gruppearbeid på cafeer og historiske plasser. Omgivelsene og nærheten til historien brukes til å forsterke utviklingsprosessen. Vi har også samlinger og profesjonelle samtaler i organisasjonens egne lokaler, dersom det er mer hensiktsmessig. Et utviklingsforløp for en ledergruppe, eller ledere på ett nivå, settes som regel sammen av et utvalg av samlingene som spisses mot organisasjonens utviklingsbehov.

 

Vi henter inspirasjon og ideer fra ulike fagområder. Vår tilnærming til ledelse er evaluert og anerkjent i internasjonale studier om ”leading edge” i ledelsesutdanning på verdensbasis, utført av UNICON og Ashridge.

 

Nedenfor finner du mer om våre konsepter i utlandet og våre tema i Norge.

kristiania1

Kongstanken

”Kan et kongsemne ta kongsgjerningen på seg, således som han kan ta kongskåpen på?” Den tyske filosofen Fredrich Nietzsche hamret løs på menneskets selvpålagte sensur, og tendens til å gjemme seg i flokken. Lederskap krever at du viser mot, er tydelig og peker ut en retning. Ledelse er et eksistensielt anliggende. Denne samlingen handler om eget engasjement, om å være indre drevet i lederrollen, samt evne til handlekraft.

Dante om selvutvikling for ledere

“Midtveis på livets sti, som vi skal vandre, jeg fant meg inne i en dunkel skog, fordi jeg fra den rette vei var veket”. Ledelse krever engasjement, og alt du har å by på. Det krever innsats, mot, retning, samarbeidsevne, strategisk teft, og ikke minst: Å kjenne deg selv.

dante-om-selvutvikling-for-ledere1
ulysses1

Ledergruppen

”For dere har gudene bestemt at dere skal bringe hjem det gylne skinn, om enn talløse farer venter dere på veien”. Hørt om Espen Askeladd? Han er dessverre ikke norsk. Teamarbeid er alltid utfordrende. Et lederteam har doble utfordringer: De skal fungere slik det forventes av et team, samtidig som den enkelte leder representerer sitt eget område, og skal kjempe for det.

Makt og ledelse

”… anser jeg det for riktig å finne frem tingenes virkelige sammenheng og ikke nøye meg med deres fremtoning”. En av de mest innflytelsesrike bøker som er skrevet om makt og påvirkning, er Machiavellis bok ”Fyrsten”. Det sies at de som har makt har lest den, men benekter det, mens de som vil ha makt har den på nattbordet.

makt-og-ledelse1
øyeblikkets-kunst

Øyeblikkets kunst

Behersker du lederskapets ypperste kunstform? ”Derfor er taleren selv det sterkeste av alle bevismidler”. På torgene fra Marrakesh til Kaupang har det alltid sittet fortellere. Visjoner, verdier og kulturelle normer overleveres av dem. Fortellinger skaper den verden vi lever i.

Primadonnaledelse

”…da skal dere være slik som guder, og kjenne godt og ondt, slik guder gjør”. Det har skjedd en stille revolusjon i arbeidslivet. I det øyeblikket vi slapp høyt spesialiserte medarbeidere inn døra, endret vi samtidig styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for alltid.

fall-of-man
commitments1

Teamutvikling

”Have you got soul? If so, the hardest working band in the world is looking for you”. Hierarkiet som organisasjonsform ligner mer og mer på harakiri for organisasjonen. Men hva skal komme isteden?

Retorikktrening

Gjennom å arbeide med skuespillerkunst metodikk får du muligheten til å utvikle deg til en virkelig dyktig formidler. Skuespillere har i 3000 år drillet på ferdigheter i å berøre, begeistre og bevege mennesker. Nå har du sjansen å lære dette.

Talerstol_illustrasjon
Acropolis_Hill

Athen – retorikkens fødested

Vårt nyeste konsept er lagt til Athen, der temaet er talekunst. I Athen forentes alle de trådene som danner den verden vi kjenner i dag: Religion, mytologi, filosofi, politikk, dramatikk og diktning. Det som bandt dem sammen var retorikken. For å formidle gudenes vilje, for å gå i dialog med tenkerne, for å skape øyeblikkets kunst i teateret og for å overbevise i politikken; for alle disse utfordringene trengtes retorikken.

Firenze – renessanselederen, makt og verdighet

Det er noe med renessansen og Firenze som ikke bare interesserer kunstelskere og travle turister. Ingen tid, intet sted, kan måle seg med dette. I løpet av to-tre generasjoner skjer det ting her som endrer Europa og har ringvirkninger langt inn i vår egen tid. Det gjelder ikke bare innenfor kunst. Paradigmeskifter inntreffer i ulike felt som filosofi, statsvitenskap, arkitektur, ledelse og økonomi.

firenze
barcelona

Innovasjon og evne til å forandre – Barcelona

Et av menneskets fremste kjennetegn er trangen til å repetere hva det allerede kan. Desto viktigere er det å la seg inspirere av unntakene, de som evner å se verden på en forfriskende annerledes måte. De ser med øyne som ikke er underlagt vanens herredømme, tilsynelatende befridd fra hjernens autopilot.

Hvordan forskjellighet skaper utvikling – Cordoba & Granada

Middelalderen var ikke så mørk som mange vil ha det til. Et sted skinte Europa som en briljant juvel: I det muslimske Spania, det araberne kalte Al-Andalus. I dette området klarte man det mesterstykket vi strever med å få til i dag. Jøder, kristne og muslimer levde side om side. De respekterte hverandres religioner og levesett, og de bygde ikke bare en fredelig sameksistens, de bygde Europas største kompetansesenter.

View of the Alhambra in Granada at twilight
istanbul

Vekst og fall i organisasjoner – Istanbul

Organisasjoner følger som regel en naturlig livssyklus gjennom vekst og fall. Når gårsdagens stjerner falmer, skyter nye stjerneskudd opp mot himmelen. Ingen suksess varer evig. Spør Kodak, spør Nokia, spør SAS. Hvor mange ledelsesbøker har vel ikke prøvd å finne suksess-formelen på kjapp vekst, eller løse gåten om hvordan man unngår fallet? I det trange sundet mellom Asia og Europa ligger en by som gjennom århundrer har levendegjort nettopp dette.

Tåler du lederrollen – London

Seminaret setter fokus på å tåle lederrollen, en rolle full av forpliktelser basert på omgivelsenes forventninger. Lederskap er frivillig, og forventinger må innfris. Her finnes det knapt noe bedre eksempel enn Englands store regent: Elizabeth I. Få ledere har hatt så mange odds mot seg, eller møtt så motstridende forventningspress.

Skjermbilde 2020-11-25 kl. 12.30.28
london-img

Personlig endring med Charles Dickens – London

«Er dette skyggene av ting som skal skje, eller er det skyggene av ting som vil skje?» Hva skal til for at vi skal endre oss? Motkreftene er sterke. I fortellingen «A Christmas Carol» viser Charles Dickens oppskriften på virkelig endring: Å forholde seg til fortidens, nåtidens og fremtidens spøkelser.

Kommunikasjonstrening i Shakespeares ånd! – London

Shakespeare var en iscenesetter av relasjoner og menneskelige drama. Hans innsikt i menneskets psyke er så dyptgående at han blir kalt for Guds lillebror. Hans genialitet har inspirert en hel verden, inkludert vår egen Henrik Ibsen. Hans skuespill inneholder flere lag med innsikt, som gir oss en unik inngangsport til moderne kommunikasjonsteori relevant for ledere.

Tower-Bridge-
Invitasjon Roma

Leadership as storytelling – Roma

Alle veier fører til Rom. Her har de vært: Byron, Keats, Shelley, Ibsen og Undset. De har reist for, med Goethes ord, å ”finne det midtpunkt et uimotståelig behov trakk meg mot”. Vi skal sammenligne oss med en tid som var et arnested for store ledere, ikke fordi de var født med sølvskje i munnen, men fordi de hadde lært seg en realpolitisk lekse om hva som virker i ledelse.

Det Platonske akademi – Toscana

Autentisitet er et moderne fyndord for godt lederskap, og vi hører ofte antagelsen om at ”bare du er deg selv – så er det godt nok”. Vi vet alle at dette ikke er sant. Det er langt flere kompliserende faktorer i godt lederskap. På dette seminaret tilrettelegger vi for de gode samtalene om ”det gode lederskap”.

toscana
troja2

Heltenes reise – et lederutviklingsseminar som setter spor – Troja

Troja er mytenes by. På dette stedet starter alt. I Troja vant grekerne verden mens de hevnet tidenes bruderov. Til og med Romerrikets fødsel kan føres tilbake hit. Det var her Akillevs vant evig ære, samtidig som han fant sin død. I tillegg var det i nettopp denne byen Odyssevs beseiret trojanerne med sin snedige plan, men hjemreisen ble desto lengre.

Et fellesskap av borgere – Venezia

Venezia hadde verken helter eller naturlige ressurser. Byen ble grunnlagt i en sump av flyktninger på flukt fra den fryktede krigeren Attila. Til tross for dårlige odds, klarte venezianerne å bygge opp et mektig tusenårsrike. Noe av hemmeligheten bak det hele, var deres sterke evne til å skape borgerskap og samhold.

venezia
admin-ajax.php_1

Endringsledelse

Mye av det som skjer i endringsprosesser foregår under overflaten. Det kan bety at ledere ikke alltid får del i hva det snakkes om medarbeidere imellom. Men det betyr først og fremst at mye av det som settes i gang i en endringsprosess er ubevisst.

Fremragende utførelse og profesjonelle samtaler

Det er for ledere som for alle andre. Noen temaer kan du ikke ta med ledergruppen, og egen utvikling er noen ganger eget anliggende. Vi støtter ledere i utvikling, også ved individuell støtte, oppfølging og tiltak. Dette gjøres noen ganger som et tillegg i en større utviklingsprosess i konsernet eller bedriften. Disse tiltakene kan ha form av samtaler, rådgivning og konsultasjon, coaching eller mer spesialisert trening på lederadferd. Noe av dette beskrives her.

Excellence of Execution – fremragende utførelse i lederskap

Ledere må prestere foran andre, enten det er kunder, media, interessenter, eget styre, medarbeidere, kolleger eller hele organisasjonen. All verden er en scene, hvor menn og kvinner er skuespillere, for å si det med Shakespeare. Det er en verden, en scene hvor prestasjoner er alt.

excellence-stage
profesjonelle-samtaler1

Profesjonelle samtaler

Det kan være krevende å være leder, og noen ganger kan det være godt å ha et personlig rom for å utforske det du står i. Ta kontakt, dersom du ønsker egenutvikling i individuelle samtaler. Vi tilbyr også coaching i grupper, ofte som en del av et lederutviklingsprogram.