Sikkerhet og personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Jeg forstår", samtykker du i bruken av slike teknologier.

 

Excellence of Execution – fremragende utførelse i lederskap

Excellence of Execution – fremragende utførelse i lederskap

Ledere må prestere foran andre, enten det er kunder, media, interessenter, eget styre, medarbeidere, kollegaer eller hele organisasjonen.

All verden er en scene, hvor menn og kvinner er skuespillere, for å si det med Shakespeare. Det er en verden, en scene hvor prestasjoner er alt.

 

Retorikk er ferdighet. Du kan ikke gå utenom. Du må bruke tid. Retoriske ferdigheter må øves opp. Ledere må ha en arena der de kan trene, øve og justere sin fortelling, som også skal være bedriftens fortelling. Vi gir ledere muligheten til dette. Ledere får tilgang til egen fremragenhet. Det ligger teknikker bak dette, som teateret bærer på. Skuespillere trener, de øver og anvender seg av bevisste grep for å fremme prestasjon. De prøver, feiler, justerer, puster og prøver igjen. Alt skal stemme. Teateret har en kunstnerisk prosess, en læringsprosess. Ledere på en scene er skuespillere. Og i møtet med en instruktør og et utvendig blikk skapes det øyeblikk der lederen autentisk garanterer for sitt budskap i øyeblikket det formidles. Autensitet fødes i øyeblikket. Retorikk er en tanke, et budskap, en fortelling der ord, pust, stemme, bevegelse, blikk og rytme sammen skaper den verden vi lever i.  En verden med mening. Alle fremragende ledere har funnet sin egen form i dette.

 

Mange ledere og medarbeidere i organisasjoner har et formidlingsansvar internt og eksternt. Flere bør få tilgangen til kunnskapen og ferdigheten bak for å kunne velge det ansvaret. Excellence of Execution er et skreddersydd program. Programmet trener ledere og medarbeidere i praktisk formidling og kommunikasjon slik at de kan formidle budskapet sitt med autentisitet, engasjement og kraft. Det er tuftet på ferdigheter fra det klassiske teateret. Teoriforankringen hviler på flere fag; skuespillerteori, sosialpsykologi og filosofi.  Excellence of Execution bruker denne veksel-virkningen mellom ulike fag, sammen med praktisk utøvelse for den enkelte deltaker. Deltagerne får tilgang til sin egen fremragenhet gjennom trening og øvelse, hvor de kalibreres opp mot den høyeste standard satt av det klassiske teatret.

Tilnærmingen er anvendt i flere og store organisasjoner tidligere, der kombinasjonen av ulike tilnærminger sammen gir en større effekt og bedre prestasjoner i etterkant.

 

Hensikt

Kursets hensikt er å trene deltagerne opp på et ferdighetsnivå slik at de ta et formidlingsansvar internt og eksternt, og mestre dette skikkelig.

 

Mål

Deltagerne skal etter kurset oppleve seg som bedre og tryggere formidlere. De skal erverve seg  en større bevissthet om egen formidling.  De skal ha økt sin kommunikasjonskunnskap og spisset sine ferdigheter og evner i formidlingskunst.

 

Gjennomføring

Tiltaket er basert på skreddersøm, tilpasset etter behov, fra gang til gang, men basert på konseptet Excellence of Execution. Ofte er dette en prosess der en enkelt leder øver mot en bestemt prestasjon eller et foredrag, og tar læringen med seg videre i sitt lederskap.

excellence-stage