Sikkerhet og personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Jeg forstår", samtykker du i bruken av slike teknologier.

 

Makt og ledelse

Makt og ledelse

”… anser jeg det for riktig å finne frem tingenes virkelige sammenheng og ikke nøye meg med deres fremtoning

En av de mest innflytelsesrike bøker som er skrevet om makt og påvirkning er Machiavellis bok ”Fyrsten”. Det sies at de som har makt har lest den, men benekter det, mens de som vil ha makt har den på nattbordet. Sitatet over definerer et brudd og en kritikk av den greske antikken. Det er starten på liberalisme, moderne maktforståelse og kapitalisme. Realpolitikkens fødsel og statsvitenskapens spede begynnelse dreier seg om makt. Vi utforsker hva som ligger i Machiavellis perspektiv på makt og kontrasterer dette med Aristoteles sitt perspektiv. Dette er de to sterkeste og mest ulike modellene på menneskesyn og relasjoner. Er mennesket kortsiktig og selvisk? Er vi styrt av egeninteresse? Hvordan lede hvis vi alle er rasjonelle råtasser med våre egne interesser og agendaer? Finnes det grenser for maktutøvelse? Og er det slik at vi skaper virkeligheten gjennom de premissene vi velger om mennesket og relasjoner? Produserer lederskapsmodellene sine egne virkeligheter? Machiavelli og Aristoteles må sies å være uenige om alt fra menneskesyn til organisering og lederskap. Det finnes tydelige spor av begge modellene i moderne ledelse, og de er veldig tydelige i forhold til lederadferd. Lederskap er påvirkning i relasjoner. Dette må ledere både mestre og ha et bevisst forhold til.

 

Makt er sentralt i lederrollen. Enten du ønsker å få medarbeidere til å jobbe mer effektivt, få gjennomslag for en sak i ledergruppen, få implementert strategiske målsettinger, skape forståelse for dine synspunkter eller få til noe annet, så berører det tema makt, påvirkning og innflytelse. Denne samlingen styrker deg som leder i å få utrettet det som er viktig for deg og din organisasjon. Ledelse handler om å få beveget andre til å trekke i ønsket retning, og for å få til dette må du både forstå landskapet av sosial innflytelse og mestre kunsten å påvirke andre for å få gjennomslag for det du ønsker. I vår tid stoler vi for mye på systemer og rutiner. Makt er først og fremst en relasjonell størrelse, ikke en posisjonell størrelse. Lederes evne til å utøve makt med en bevissthet om ansvaret er avgjørende for restultatoppnåelse. Lederskap dreier seg om å skape mening, og nå resultater. Ledere må være skarpe både på målorientering og midler til å nå målene. Ingen har sagt at makt og påvirkning er enkelt. Men det er definitivt nødvendig for resultater.

Formål og fokus for denne samlingen er:

Kartlegging og forståelse av maktspill og maktbaser i grupper og organisasjoner

Forstå maktens landskap i organisasjoner, og bevege seg i det.

Effektive strategier for påvirkning og innflytelse i organisasjoner

Underbygge utholdenhet, vilje og sosial kompetanse som essensielle lederegenskaper

Definering av mål og midler i påvirkning

Bevisstgjøre egen ansvarlighet for maktutøvelse

 

Tema rettes mot den enkelte leders aktuelle og spesifikke utfordringer i ledelses-utøvelse. Gjennom forelesninger, fokuserte gruppeoppgaver og individuelt arbeid opplever deltakerne både læring og konkret nytte av samlingen.

makt-og-ledelse1