Sikkerhet og personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Jeg forstår", samtykker du i bruken av slike teknologier.

 

Dannelsesprogrammet

Lucca/Firenze, Norge, Roma

Dannelsesprogrammet

Sparebankstiftelsen DNB har med Dannelsesprogrammet ambisjoner om å videreutvikle de beste ledertalentene i idrett, kultur, frivillig sektor og ulike humanitære organisasjoner og foreninger.

Målet er å styrke det sivile samfunnet ved en bevisst og målrettet satsing på enkeltpersoner som bidrar utover seg selv. Programmet har en varighet på to år, og består av unike samlinger valgt ut for å gi de unge talentene den beste og mest solide ballasten de trenger for lederskap og for å være gode rollemodeller.

 

Promethevs har fått muligheten til å lage et unikt utviklingsprogram basert på en gjennomtenkt prosess og velutprøvde samlinger. Programmet skal styrke deltagerne i å ta større ansvar og fortsette egen vekst – med en mer solid tyngde, gjennomføringskraft, identitet og intergritet. Programmet gir en rekke perspektiver på lederskap, borgerskap og samfunnsengasjement.

 

Første samling er i Lucca/Firenze og anvender det beste fra renessansen med hensyn til humanisme, frihet, skaperkraft og verdighet. Medici, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Machiavelli og Dante gir en inspirerende inngang til å utforske en rekke tema i forhold til seg selv.

 

Andre samling baserer seg på Ibsen, Kristianiabohemen og Nansen/Amundsen. Tema er valg, identitet, indre drivkraft i ledelse, handlekraft og viljen til å nå resultater, samt å nå sine mål med integritet og omtanke for andre.

 

Tredje samling dreier seg om makt, og er en dialektikk mellom Aristoteles og Machiavellis perspektiv. Statsvitenskap, liberalisme, kommunitarisme, spillteori, og karakterutvikling benyttes som perspektiver på lederskap, i tillegg til teori og forskning på makt i lederollen.

Fjerde samling er basert på personen som leder. Egen bakgrunn og fortid, relasjoner og interaksjon i nåtid, og ønsker om egen fremtid er tema som berøres. Ulike psykologiske teorier på personlig utvikling og Charles Dickens’ ”A Christmas Carol” brukes som perspektiver.

 

Femte samling dreier seg om forbilde-problematikk og rollemodellering. Elizabeth I av England benyttes som en inspirerende inngang til tema, kombinert med moderne teori.

 

Sjette samling har fokus på retorikk, med en blanding av moderne teori og klassiske perspektiver fra Aristoteles og Cicero. På denne samlingen får deltagerne trent sine retoriske ferdigheter, i tillegg til økt kunnskap om retorikk og formidling.

 

Sjuende samling er i Roma, med fokus på antikken og overgangen fra republikk til keiserdømme. Aeneas, Cicero, Cæsar, Antonius og flere har alle fortellinger som brukes til å skape forståelse for kraften i et sterkt narrativ, i tillegg til å styrke deltagernes egen fortelling.

 

Programmet forsterkes med en mentor-ordning i etterkant, der Promethevs sammen med Sparebankstiftelsen DNB velger ut og veileder mentorer fra øverste skikt i norsk næringsliv, offentlig sektor, kulturliv og interesseorganisasjoner. Hver deltager får sin mentor som følger deltagerens videre utvikling etter de sju samlingene.

dannelse

Fornøyde kunder

Referanser